1.   Trong tháng 5/2014 mình mở các nhóm IELTS sau:

 

  • Nhóm IELTS Writing

Địa điểm : Số 98 Ngõ 42 Triều Khúc, Thanh Xuân

Số học viên : 5-6 bạn 

Số buổi    :    20 buổi ( tuần 2 buổi )

Đối tượng  : Intermediate level ( IELTS 5.0 -6.0 )

Học phí : 150k/người/buổi

Nội dung chi tiết từng buổi học : tại đây

 

  •       Nhóm IELTS Speaking

Địa điểm : Số 98 Ngõ 42 Triều Khúc, Thanh Xuân

Số học viên : 5-6 bạn 

Số buổi    :    20 buổi ( tuần 2 buổi )

Đối tượng  : Intermediate level ( IELTS 5.0 -6.0 )

Học phí : 150k/người/buổi

Nội dung chi tiết từng buổi học : tại đây

 

  •  Nhóm PreIELTS

 Địa điểm : Số 98 Ngõ 42 Triều Khúc, Thanh Xuân

Số học viên : 5-6 bạn 

Số buổi    :    19 buổi ( tuần 2 buổi )

Đối tượng : Beginner

Học phí : 130k/buổi

Nội dung chi tiết từng buổi học : tại đây